Saw Idol/Seiyuu 2015

The following are the idols and seiyuu that I saw in 2015.

If I saw them twice on the same day for the same multiple event, I counted it as once.

Hata Sawako1308.09, 08.21, 09.20, 09.22, 09.23, 09.26, 10.10, 10.20, 10.25, 11.26, 11.27, 12.06, 12.26
Hayase Marika708.09, 08.21, 09.22, 09.23, 10.10, 10.25, 11.27
Himesaki Ami608.09, 09.22, 09.23, 10.10, 10.25, 11.27
Nemoto Ruka608.09, 09.22, 09.23, 10.10, 10.25, 11.27
Tanabe Rui608.09, 09.22, 09.23, 09.26, 10.10, 10.25
Nakanishi Yuuka508.09, 09.22, 09.23, 10.25, 11.27
Kousaka Atsushi308.09, 09.22, 10.25
Ohta Takako308.09, 09.22, 10.25
Ono Saki209.23, 11.27
Sakurai Tomo208.09, 10.25
Hanana Mio110.20
Igarashi Hiromi109.20
Iida Riho109.23
Inoue Kikuko110.25
Kaneda Tomoko110.10
Kasahara Hiroko109.22
Maeda Rena111.26
Nakae Mitsuki109.23
Sakamoto Natsumi111.27
Shiina Hekiru109.22
Takao Yuki111.26
Tsuzuki Kana111.27
Yuasa Kaede109.20

Shook Hands Idol/Seiyuu - 2015

The following are the idols and seiyuu that I shook hands with. (^_^;)

Hata Sawako108.21
Hayase Marika108.21