Saw Idol/Seiyuu 2010

The following are the idols and seiyuu that I saw in 2010.

If I saw them twice on the same day for the same multiple event, I counted it as once.

Itou Asuka602.05, 07.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Hino Kanako507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Megumi Shinya507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Nishizawa Kana507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Shiotsu Saori507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Tagaki Yuki507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Takayashiki Haruka507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Yahara Tomoko507.25, 08.30, 09.20, 09.25, 12.12
Amano Miki407.25, 08.30, 09.20, 09.25
Ueda Nao407.25, 08.30, 09.25, 12.12
Shiraishi Miki308.30, 09.25, 12.12
Sekine Akiko202.05, 07.25
Shibata Hidekatsu202.05, 07.25
Enomoto Atsuko108.08
Hidaka Noriko108.08
Hisakawa Aya108.08
Inoue Kikuko108.08
Komori Manami108.08
Sakurai Tomo108.08
Tange Sakura108.08
Toyoguchi Megumi108.08
Yamamoto Maria108.08

Shook Hands Idol/Seiyuu - 2010

The following are the idols and seiyuu that I shook hands with. (^_^;)