Saw Idol/Seiyuu 2001

The following are the idols and seiyuu that I saw in 2001.

If I saw them twice on the same day for the same multiple event, I counted it as once.

Nagai Nobuko5301.27, 01.31, 02.07, 03.04, 03.17, 03.25, 04.07, 04.15, 04.21, 04.22, 05.13, 05.20, 05.27, 06.10, 06.16, 06.24, 07.08, 07.15, 07.22, 08.05, 08.12, 08.13, 08.14, 08.15, 08.16, 08.17, 08.19, 08.20, 08.21, 08.22, 08.26, 09.08, 09.16, 09.17, 09.19, 09.22, 09.24, 10.07, 10.13, 10.14, 10.20, 10.21, 11.03, 11.10, 11.11, 11.18, 11.23, 11.24, 12.02, 12.09, 12.16, 12.24, 12.31
Shintani Sayaka2101.14, 01.16, 01.20, 01.21, 01.27, 01.31, 02.03, 02.17, 03.17, 03.18, 03.25, 04.21, 04.22, 08.19, 09.17, 09.18, 09.19, 10.07, 12.16, 12.24, 12.31
Nagai Kasumi2002.17, 03.25, 05.19, 06.28, 07.31, 08.26, 08.28, 09.05, 09.23, 10.07, 10.10, 10.13, 10.21, 11.04, 11.07, 11.20, 12.05, 12.22, 12.24, 12.31
Tsuchiya Mieko2001.14, 01.20, 01.21, 01.27, 01.31, 02.03, 02.11, 02.17, 03.07, 03.11, 03.17, 03.18, 03.25, 03.31, 04.07, 04.21, 04.22, 05.10, 07.01, 07.20
Akimoto Noe1903.25, 05.13, 06.10, 07.08, 08.05, 08.12, 08.13, 08.14, 08.15, 08.16, 08.17, 08.20, 08.21, 08.22, 08.26, 10.14, 11.11, 12.02, 12.09
Makiguchi Youko1903.25, 05.19, 06.28, 07.31, 08.26, 08.28, 09.05, 09.23, 10.07, 10.10, 11.04, 11.07, 11.20, 11.28, 12.05, 12.22, 12.24, 12.28, 12.31
Sakurai Sara1901.27, 01.31, 02.07, 02.18, 03.04, 03.17, 03.18, 03.25, 04.21, 04.22, 07.31, 08.19, 09.17, 09.19, 10.07, 10.21, 11.23, 12.16, 12.24
Kanzaki Mayumi1803.25, 05.19, 06.28, 07.31, 08.26, 08.28, 09.05, 09.23, 10.07, 10.10, 10.13, 11.04, 11.07, 11.20, 12.05, 12.22, 12.24, 12.31
Hayashi Akari1703.25, 05.13, 06.10, 07.08, 08.05, 08.12, 08.13, 08.14, 08.15, 08.16, 08.17, 08.20, 08.21, 08.22, 10.14, 11.11, 12.02
Ohtsuka Mae1501.31, 03.17, 03.18, 03.25, 04.21, 04.22, 07.31, 08.19, 09.17, 09.18, 09.19, 10.07, 11.23, 12.16, 12.24
Itou Asuka1302.17, 03.17, 03.25, 07.15, 08.19, 09.18, 09.19, 10.07, 10.21, 11.23, 12.16, 12.24, 12.31
Ono Akiko1203.17, 03.18, 03.25, 06.10, 07.08, 08.05, 08.12, 10.07, 10.14, 11.11, 12.02, 12.09
Sawai Natsumi1101.27, 02.07, 03.04, 03.25, 07.15, 09.17, 09.18, 09.19, 10.07, 11.18, 12.16
Hinano Mayo1002.18, 03.25, 07.31, 08.19, 09.18, 09.19, 10.07, 11.23, 12.16, 12.24
Minano Fuuko1002.18, 03.25, 07.31, 08.19, 09.17, 09.18, 09.19, 10.07, 12.16, 12.24
Agarita Aki908.12, 08.13, 08.14, 08.15, 08.16, 08.17, 08.20, 08.21, 08.22
Kimura Ikue902.18, 03.25, 07.31, 08.19, 09.17, 09.19, 10.07, 11.23, 12.24
Takahira Jun901.14, 01.20, 01.21, 01.27, 02.03, 02.17, 03.17, 03.18, 03.25
Hiron803.25, 05.19, 07.31, 08.19, 09.18, 09.19, 10.07, 12.24
Adachi Rieko605.27, 06.24, 07.15, 08.26, 09.16, 10.21
Asano Masumi501.31, 03.25, 04.21, 04.22, 10.21
Misaki Mami503.25, 06.24, 09.16, 09.23, 11.20
Akino Hitomi401.16, 02.07, 03.07, 04.04
Okamoto Eri406.24, 07.20, 12.24, 12.31
Akami Yukie303.25, 09.23, 12.16
Amano Megumi303.31, 10.10, 11.07
Kuwakado Sora303.17, 03.25, 10.10
Mito Yoko303.17, 03.25, 09.23
Ogura Maiko303.25, 07.15, 09.23
Ohgoshi Tomoe302.18, 03.17, 03.25
Omimura Mayuko301.27, 02.11, 03.11
Takase Noriko303.17, 03.25, 09.23
Endou Satoko203.25, 09.23
Inoue Eri203.17, 03.25
Kuryuu Miku203.31, 10.21
Nasu Megumi207.01, 09.16
Serai Shizuko203.17, 03.25
Tanabe Miri202.18, 03.25
Tokunaga Ai201.06, 11.18
Yoshikawa Mae203.30, 03.31
Akutsu Shiori103.25
Eri103.25
Furuuchi Rika109.23
Himeno Kaoru103.25
Hirose Momoko103.25
Ikezawa Haruna105.05
Inoue Kikuko105.05
Ishida Akira101.31
Kawasaki Rika103.25
Kawasumi Ayako101.31
Komuro Yuri108.26
Kubo Asaka112.24
Kugimiya Rie107.01
Matsuki Miyu105.27
Miyawaki Azusa103.25
Morita Chiaki103.25
Murata Eri103.25
Nagasaki Minami111.20
Nakahara Mai107.01
Ogata Satoko103.25
Ohhashi Risa103.25
Ohtsuka Akio105.05
Ousawa Rena103.25
Sagami Natsuki103.25
Senoo Kumi103.25
Shimizu Kaori111.18
Shinohara Emiko103.25
Shiomi Kaoru103.25
Sugiyama Yuka103.25
Sukizawa Kanako103.25
Suzuki Michiko103.25
Takamori Yoshino105.05
Takayama Kanako112.16
Tamura Yukari109.18
Toyoguchi Megumi105.05
Yamada Kayoko103.25
Yasu Megumi103.30
Yoshikawa Yuuya103.25

Shook Hands Idol/Seiyuu - 2001

The following are the idols and seiyuu that I shook hands with. (^_^;)

Nagai Kasumi1006.28, 07.31, 08.26, 08.26, 08.28, 09.23, 10.10, 11.20, 12.05, 12.22
Makiguchi Youko706.28, 07.31, 08.26, 08.28, 10.10, 11.20, 11.20
Kanzaki Mayumi606.28, 07.31, 08.26, 08.28, 10.10, 12.22
Tsuchiya Mieko401.20, 01.21, 03.11, 07.01
Shintani Sayaka201.20, 01.21
Takahira Jun201.20, 01.21
Agarita Aki108.21
Hayashi Akari112.02
Hinano Mayo111.23
Kugimiya Rie107.01
Nagai Nobuko110.13
Nakahara Mai107.01
Nasu Megumi107.01
Omimura Mayuko103.11