Tokimeki pins (set 3)

[pins3-shiori.jpg]
Shiori

[pins3-yukari.jpg]
Yukari

[pins3-saki.jpg]
Saki

[pins3-miharu.jpg]
Miharu

[pins3-mio.jpg]
Mio


Tokimeki Memorial goods [main page]